CV

KOULUTUS

LCF Life Coach, Valmentamo (09/2020)

Tällä hetkellä opiskelen ratkaisukeskeiseksi, positiivista psykologiaa ja kognitiivista käyttäytymistiedettä hyödyntäväksi valmentajaksi. Koulutus sisältää sekä yksilövalmennusten että ryhmä- ja yritysvalmennusten harjoittelua.

Filosofian maisteri, Turun yliopisto 2018

Pääaineena sukupuolentutkimus, sivuaineena sosiaalitieteet.

(Tällä hetkellä täydennän tutkintoani aikuiskasvatustieteellä, ja tarkoituksena on jatkaa kyseisiä opintoja ainakin vuoteen 2021 asti.)

Humanististen tieteiden kandidaatti, Turun yliopisto 2014

Pääaineena kotimainen kirjallisuus, sivuaineina sukupuolentutkimus, uskontotiede ja Asklepios-ohjelma. Lisäksi tutkintoon sisältyy kieli- ja viestintäopintoja (suomi, ruotsi, englanti).

Markkinoinnin ja asiakaspalvelun merkonomi, Raision kauppaopisto 2007

Päättötyön aiheena visuaalinen markkinointi.

TYÖKOKEMUS JA LUOTTAMUSTOIMET

Myyjä (2007-2020)

Olen työskennellyt useissa eri yrityksissä kaupanalalla (Stadium, Shoe Club, Budget Sport, Maskukoti, Extraajat jne). Tämänhetkinen työnantajani on StaffPoint Oy, jonka kautta työskentelen useissa eri asiakasyrityksissä ympäri Turkua.

Opiskelijaedustaja, Turun yliopiston tasa-arvotoimikunta (2014-2016)

Opiskelijaedustajana tehtäviini kuului tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen osallistuminen, opiskelijoiden näkemysten kartoittaminen ja eteenpäin raportointi, perehtyminen tasa-arvotyöhön sekä yhteydenpito TYYn hallituksen kanssa, erityisesti sosiaalipoliittisen vastaavan kanssa.

Puheenjohtaja, F-piste ry (2013-2015)

Tehtäviini kuului järjestön toiminnasta vastaaminen, kuten toimintasuunnitelman ja vuosikertomuksen tuottaminen, kokousten järjestäminen ja johtaminen, projekti- ja toiminta-avustushakemusten laatiminen sekä yhdistystoiminnan laillisuudesta huolehtiminen.

Koulutuspoliittinen vastaava ja varapuheenjohtaja, F-piste ry (2015-2016)

Toimin linkkinä opiskelijoiden ja yliopiston henkilökunnan välillä. Osallistuin aktiivisesti oppiainekokouksiin, opintojen suunnitteluun ja kurssien kehittämiseen. Järjestin myös erilaisia tapahtumia, kuten Kriittisiä iltamia ja Alumni-iltoja.

TYYn saavutettavuustyöryhmän jäsen (2014-2015)

Olin mukana laatimassa esteettömyys- ja hyvinvointikyselyjä, joiden avulla kartoitettiin opiskelijoiden kokemaa syrjintää, jaksamiseen liittyviä ongelmia, YTHS:n palveluita, erityisjärjestelyiden toimivuutta jne.

MUUTA:

Olen toiminut F-piste ry:n tapahtuma- ja kulttuurivastaavana (2011-2012) ja toiminnantarkastajana (2016), humanistisen tiedekunnan johtokunnan ja tutkimuksen kehittämisen työryhmän opiskelijaedustajana (2013-2015) sekä kotimaisen kirjallisuuden tuutorina ja tutorvastaavana (2014-2015). Näissä toimissa olen oppinut mm. vuorovaikutustaitoja, tehokkaita oppimis- ja opetusmenetelmiä, laaja-alaista yhteistyön tekemistä sekä yliopiston rakenteiden tuntemusta.