Jael-Aleksis Tuominen

Olen 32-vuotias filosofian maisteri Turusta. Tällä hetkellä täydennän tutkintoani aikuiskasvatustieteen opinnoilla, ja lisäksi valmistuin juuri LCF Life Coachiksi  Valmentamolta (09/2020). 

LCF Life Coach -ohjelma mahdollistaa monien eri aihealueiden valmentamisen, mutta henkilökohtaisesti olen kiinnostunut erityisesti projektinhallinnasta ja menestyksen tiellä olevien uskomusten purkamisesta. Autan  alanvaihdosta haaveilevia ja opintoihinsa lisätukea kaipaavia ihmisiä pääsemään alkuun uusien projektien kanssa, selkeyttämään omia tavoitettaan ja pitämään motivaatiota yllä haastavina hetkinä.  Tarjoan tukea mm. pääsykokeisiin tai ylioppilaskirjoituksiin valmistautumiseen, opiskeluun liittyvien pelkojen ja uskomusten kohtaamiseen, opinnäytetöiden ja väitöskirjojen työstämiseen sekä opintojen loppuun saattamiseen toivotussa aikataulussa.

Sukupuolentutkimuksen opintojen ansiosta osaan ottaa hyvin huomioon ihmisten erilaiset lähtökohdat. Opintojeni aikana olen perehtynyt kattavasti useisiin eri vähemmistöihin (sukupuoli, seksuaalisuus, luokka, rotu, etnisyys, vammaisuus jne.), ja lisäksi myös henkilökohtaiset kokemukseni tukevat moninaisuuden ymmärtämistä. Valmennusten aikana minulle on ensiarvoisen tärkeää, että jokainen määrittelee itse oman identiteettinsä ja valitsee itselleen sopivan, jaksamista tukevan etenemistahdin. Valmentajana en oleta, vaan kysyn, kuuntelen ja kunnioitan.

Asiakkaideni kanssa olen saanut hyviä tuloksia mm. rajojen vetämiseen, sisäisen motivaation herättämiseen ja stressinhallintaan liittyen. Valmennettavani ovat oppineet tunnistamaan henkilökohtaisia vahvuuksiaan ja onnistuneet päästämään irti sellaisista ihanteista, jotka eivät tue heidän henkistä hyvinvointiaan ja jaksamistaan.

Loppujen lopuksi valmennusten tulokset riippuvat kuitenkin aina valmennettavasta itsestään: siitä, kuinka paljon valmennuksiin ollaan valmiita panostamaan ja minkälaisia tavoitteita valmennuksille asetetaan. Toiset ovat tulleet etsimään apua prokrastinaatiosta eroon pääsemiseen, kun taas toiset ovat kaivanneet lisää armollisuutta elämäänsä. Sinä päätät.

Lisätietoa saat laittamalla sähköpostia osoitteeseen jael.tuominen[at]gmail.com tai vierailemalla Instagram-sivuillani.

Minkälaisia kokemuksia sinulla on tästä aiheesta?